Einbaurad, ø 100 mm

Einbaurad, ø 100 mm

Systemnummer 100R4E2B34
Traglast 160 Kg
Lauffläche Elastik grau 65° Shore A
Lenkrolle, ø 100 mm

Lenkrolle, ø 100 mm

Systemnummer SPP21WC100R4E2B34
Traglast 160 Kg
Lauffläche Elastik grau 65° Shore A
Bockrolle, ø 100 mm

Bockrolle, ø 100 mm

Systemnummer FPP22WC100R4E2B34
Traglast 160 Kg
Lauffläche Elastik grau 65° Shore A
Lenkrolle, ø 100 mm mit Feststeller

Lenkrolle, ø 100 mm mit Feststeller

Systemnummer TPP21WC100R4E2B34
Traglast 160 Kg
Lauffläche Elastik grau 65° Shore A
Lenkrolle, ø 100 mm, Rückenloch

Lenkrolle, ø 100 mm, Rückenloch

Systemnummer HPH35WC100R4E2B34
Traglast 150 Kg
Lauffläche Elastik grau 65° Shore A
Lenkrolle, ø 100 mm, Rückenloch mit Feststeller

Lenkrolle, ø 100 mm, Rückenloch mit Feststeller

Systemnummer BPH35WC100R4E2B34
Traglast 150 Kg
Lauffläche Elastik grau 65° Shore A
Einbaurad, ø 100 mm

Einbaurad, ø 100 mm

Systemnummer 100AAE2D0N
Traglast 200 Kg
Lauffläche Elastik grau 65° Shore A
Lenkrolle, ø 100 mm

Lenkrolle, ø 100 mm

Systemnummer: SPP37W0100AAE2D0N
Systemnummer SPP37WC100AAE2D0N
Traglast 200 Kg
Lauffläche Elastik grau 65° Shore A
Lenkrolle, ø 100 mm

Lenkrolle, ø 100 mm

Systemnummer SPP47WC100AAE2D0N
Traglast 200 Kg
Lauffläche Elastik grau 65° Shore A
Bockrolle, ø 100 mm

Bockrolle, ø 100 mm

Systemnummer: FPP33W0100AAE2D0N
Systemnummer FPP33WC100AAE2D0N
Traglast 200 Kg
Lauffläche Elastik grau 65° Shore A
Bockrolle, ø 100 mm

Bockrolle, ø 100 mm

Systemnummer FPP43WC100AAE2D0N
Traglast 200 Kg
Lauffläche Elastik grau 65° Shore A
Lenkrolle, ø 100 mm mit Feststeller

Lenkrolle, ø 100 mm mit Feststeller

Systemnummer: TPP37W0100AAE2D0N
Systemnummer TPP37WC100AAE2D0N
Traglast 200 Kg
Lauffläche Elastik grau 65° Shore A
Lenkrolle, ø 100 mm mit Feststeller

Lenkrolle, ø 100 mm mit Feststeller

Systemnummer TPP47WC100AAE2D0N
Traglast 200 Kg
Lauffläche Elastik grau 65° Shore A